TAKUUEHDOT

 1. Xiaomin (jäljempänä "Valmistaja") takuuvelvollisuus Suomen alueella kattaa vain Xiaomi-merkkisiä tuotteita, jotka on tarkoitettu toimitettavaksi ja myytäväksi Euroopan unionin alueella, on ostettu Euroopan unionissa ja on sertifioitu täyttämään EU-standardien vaatimukset.
 2. Takuupalvelun saaminen edellyttää asianmukaisesti täytetyn takuukirjan, (johon on täytetty tuotteen nimitys, takuuaika, myyntipäivä ja laitteen sarjanumero), tai alkuperäisen ostokuitin esittämistä.
 3. Tuotteiden takuu kattaa tuotteessa toimitusajankohtana esiintyvät valmistusviat. Takuuaika lasketaan alkavaksi myyntipäivästä lukien. Älypuhelimien takuuaika on eripituinen:
  • Päätuotteen takuuaika on 12 kuukautta myyntipäivästä, mutta ei laitteen käyttöajan enempää;
  • Mukana toimitettujen akun, laturin, kaapelin, muistikortin takuuaika on 6 kuukautta myyntipäivästä, mutta ei laitteen käyttöajan enempää.
  Mi Band - vaihtorannekkeiden takuuaika:
  • Päätuotteen takuuaika on 6 kuukautta myyntipäivästä, mutta ei laitteen käyttöajan enempää;
  • Mukana toimitetun hihnan takuuaika on 14 päivää myyntipäivästä, mutta ei laitteen käyttöajan enempää.
  Jos edellä mainittuja (k.3) asiakirjoja ei ole, takuuaika lasketaan alkavaksi laitteen valmistuspäivästä lukien.
  Laitteen ja mukana toimitettujen akun, laturin, kaapelin, muistikortin käyttöaika on 36 kuukautta laitteen valmistuspäivästä lukien.
  Valmistajan takuuvelvollisuus ei kata mukana toimitettuja suojakuoria, laukkuja, puhelimen pidikkeitä, vaihdettavia koteloita, vaihtorannekkeita ja muita puhelintarvikkeita.
 4. Valmistaja ei ole takuuvastuussa, eikä tarjoa ilmaista takuupalvelua seuraavissa tapauksissa:
  • jos myyntipäivästä alkanut laitteen takuuaika on päättynyt;
  • jos valmistuspäivästä alkanut laitteen käyttöaika on päättynyt;
  • jos laitteen valmistuspäivästä on kulunut yli 12 kuukautta älypuhelimille ja 6 kuukautta Mi Band -vaihtorannekkeille (vain siinä tapauksessa, jos ei ole laitteen asiakirjoja, jotka vahvistavat myyntipäivän, esim. ostokuittia tai asianmukaisesti täytettyä takuukirjaa, jossa on tiedot laitteesta ja myyjästä);
  • jos tarra, josta laitteen IMEI ja sarjanumero löytyvät, on vaurioitunut tai sitä puuttuu, takuuvarsi on vaurioitunut tai sitä puuttuu, kosteusindikaattori osoittaa, että kosteus on päässyt tuotteeseen;
  • jos tuotteen IMEI-numerot on muutettu;
  • jos henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettua tuotetta on käytetty kaupalliseen toimintaan tai muuhun toimintaan, johon tuote ei ollut suunniteltu;
  • jos käyttäjän käyttöoppaassa ja muissa tuotteen mukana toimitetuissa asiakirjoissa määrätyt säännöt ja käyttöolosuhteet on rikottu;
  • jos tuotteessa on epäasianmukaisen korjauksen tai valtuutetun palvelukeskuksen ulkopuolella suoritettujen avaamisyritysten jälkiä, sekä myös ennalta asennettu järjestelmäohjelmisto on muutettu;
  • jos näytössä on kaksi (2) ja vähemmän virheellistä pikseliä, mitä, valmistajan politiikan mukaan, ei pidetä takuutavana;
  • jos vauriot (viat) ei ole aiheutettu virusohjelmien vaikutuksella, ennalta asennetun ohjelmiston muutoksilla, kolmansien osapuolten (ei-alkuperäisen) ohjelmiston käytöllä. Valmistaja ei ole vastuussa tuotteen käyttöjärjestelmän häiriötilanteesta ja / tai käyttöjärjestelmän toimintahäiriöistä, jotka eivät liity tehtaan asetuksiin, mutta on aiheutettu toiminnallisilla ominaisuuksilla tai kolmannen osapuolen ohjelmistotuotteiden asennuksella;
  • jos tuotteessa on asennettu käyttäjän lukitus, graafinen avain, käyttäjä on unohtanut salasanat Google-tilille ja Mi-tilille;
  • jos vika johtuu muiden kuin alkuperäisten lisätarvikkeiden tai muiden ei Xiaomin valmistamien tuotteiden käytöstä;
  • jos vika johtuu ylivoimaisesta esteestä (esim., maanjäristyksestä, tulipalosta, salamaniskusta, sähköverkon epästabiilisuudesta), onnettomuuksista, kuluttajan tai kolmansien osapuolten tahallisista tai huolimattomista toimista;
  • jos tuotteessa on mekaanisia vaurioita (halkeamia, siruja, reikiä), jotka ovat syntyneet sen jälkeen, kun tuote on siirretty kuluttajalle; kosteuden, korkeiden tai alhaisten lämpötilojen, korroosion, hapettumisen, vieraiden esineiden, aineiden, nesteiden, hyönteisten aiheuttamia vaurioita;
  • jos vika on aiheutunut tuotteen luonnollisesta kulumisesta toiminnan aikana.